C C C C A+ A A- X

История

Административен съд - Перник е един от 28-те административни съдилища, създаден по силата на параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 година, със седалище и съдебен район, който съвпада със седалището и съдебния район на съответния окръжен съд. След проведен национален конкурс, с решение № 49 от 28 ноември 2006 година на Висшия съдебен съвет в Административен съд - Перник са назначени шестима съдии.

За първи административен ръководител -  председател на Административен съд – Перник е избран Игнат Георгиев, назначен с решение № 54 от 20 декември 2006 година на Висшия съдебен съвет. Той встъпва в длъжност на 3 януари 2007 година след положена клетва.

Останалите петима съдии - Весела Гроздинска, Емилия Иванова, Светлана Димитрова, Слава Георгиева и Стефан Станчев, полагат клетва на 15 февруари 2007 година.

Административен съд – Перник образува и разглежда дела от 1 март 2007 година.

Към настоящия момент в Административен съд – Перник правораздават шест съдии, в това число председател и заместник-председател.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация