C C C C A+ A A- X

Ежегодни

УТВЪРДИЛ:                          /п/

ИВАЙЛО ИВАНОВ

                Административен ръководител –

                        Председател на

                        Административен съд – Перник

 

РЕГИСТЪР  НА ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ЗА 2018 ГОДИНА

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Административен съд – Перник

 

Пор. номер

Входящ номер

Дата и час на подаване

Трите имена на служителя

Длъжност

Подпис

1

1169

09.04.2019 г.

В. Г. З.

Главен счетоводител

/п/

2

1346

23.04.2019 г., 10:18 ч.

И.М. Я.

Призовкар

/п/

3

1484

08.05.2019 г., 10:22 ч.

П. К. И.

Съдебен администратор

/п/

4

1496

08.05.2019 г., 16:05 ч.

В. С. П.

Съдебен деловодител

/п/

5

1497

08.05.2019 г., 16:18 ч.

Т. А. К.

Съдебен деловодител

/п/

6

1528

09.05.2019 г., 14:16 ч.

П. Г. Г.

Съдебен деловодител

/п/

7

1540

10.05.2019 г., 10:30 ч.

Л. С. Н.

Системен администратор

/п/

8

1560

13.05.2019 г.

В. В. М.

Съдебен деловодител

/п/

9

1598

14.05.2019 г., 10:04 ч.

М. К. П. – Н.

Съдебен деловодител

/п/

10

1600

14.05.2019 г., 10:09 ч.

В. С. Т.

Съдебен архивар

/п/

11

1601

14.05.2019 г., 10:11 ч.

Д. В. П. – И.

Съдебен помощник

/п/

12

1603

14.05.2019 г., 10:23 ч.

Т. Х. М.

Съдебен секретар

/п/

13

1618

14.05.2019 г., 14:51 ч.

А. Г. М.

Съдебен секретар

/п/

14

1621

15.05.2019 г., 09:40 ч.

Е. М. В.

Съдебен секретар

/п/

15

---

15.05.2019 г., 14:24 ч.

К. В. Д.

Управител сгради

/п/

16

1714

22.05.2019 г., 10:21 ч.

М. З. Й.

Призовкар

/п/

 

Изготвил:  /п/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация